امروز : ۰۴اسفند ماه ۱۳۹۸
ساعت : ۰۳:۵۴


آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه اول متوسطه اول 96-95

  • آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه اول متوسطه اول 96-95
    • شروع دریافت کارنامه از تاریخ : 1395/04/15   ساعت : 17:00   و پایـان در تـاریخ : 1395/05/15   ساعت : 17:00


آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه اول متوسطه دوم 96-95

  • آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی پایه اول متوسطه دوم 96-95
    • شروع دریافت کارنامه از تاریخ : 1395/04/15   ساعت : 17:00   و پایـان در تـاریخ : 1395/05/15   ساعت : 17:00


آزمون های مرحله ای موسسه امام حسین ع

  • آزمون سنجش و تلاش - موسسه امام حسین ع - پایه هفتم
    • شروع دریافت کارنامه از تاریخ : 1397/07/22   ساعت : 13:18   و پایـان در تـاریخ : 1397/07/23   ساعت : 13:18